Helt om natten, gutt om dagen

Eksamen i Norsk 2, kompetanse for kvalitet Dette er eksamensoppgaven min skrevet i forbindelse med videreutdanningen i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Innholdsfortegnelse InnledningHandlingsforløp og spenningsoppbyggingSjangertrekkEt par tolkendende avsnittRune og Brune – en barnlig figur?AvslutningReferanser Innledning Barnelitteratur er et spennende tema. Hvordan skriver man for barn? Hva er barnelitteratur? Passer barnelitteratur bare for barn, eller […]

Når det skrives i klasserommet

Arbeidskrav 1: Analyse av, og undervisningsopplegg rundt, boka Når det regnar i Afrika Dette er en fagartikkel skrevet i forbindelse med videreutdanningen i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Innholdsfortegnelse InnledningHoveddelNår elever skriver sakprosaSakprosaskriving og KunnskapsløftetAvslutningReferanser Innledning I denne oppgaven skal jeg gi en analyse av Erna Oslands Når det regnar i Afrika (Osland, 2015) med vekt […]

Knut i klasserommet: Leseprosjekt om Hamsuns oppvekst

Mappetekst 2: Fagartikkel om arbeid med lesing av sakprosa Dette er den andre fagartikkelen jeg har skrevet i forbindelse med videreutdanningen i norsk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Innledning Å lese sakprosa kan gjøres på mange måter. Valg av lesestrategi når man gjennomgår en sakprosatekst i skolen kan være avgjørende for hva en elev […]

Fantastisk fantasy: Mio, min Mio

Mappetekst 1: Fagartikkel om skjønnlitteratur for barn og litteraturdidaktikk Dette er ein av to fagartikler eg har skrive i forbindelse med videreutdanning i norsk på Høgskolen i Oslo og Akershus. Innleiing Denne fagartikkelen tar for seg boka Mio min Mio, og korleis ho kan arbeidast med i småskulen, nærare bestemt, i 3. og 4. årssteg. […]