Have You Eaten Grandma?

Without the Oxford comma, you can give people the wrong idea. Famously, the London Times newspaper once ran a brief description of a television documentary featuring Peter Ustinov, promising: Highlights of his global tour include encounters with Nelson Mandela, an 800-year-old demigod and a dildo collector.


Av og til kommer jeg over bøker helt tilfeldig. Have You Eaten Grandma? er ei sånn bok. Jeg husker ikke nå hvor jeg så den først, men den har ligget på leselista ei stund.

Gyles Brandreth er en britisk forfatter, professor og språknerd. I boka Have You Eaten Grandma? tar han for seg engelsk grammatikk og skriveregler med et humoristisk blikk på vanlige skrivefeil, kommaregler og det engelske språkets historiske utvikling. Som forfatteren sier selv:

I aim to anatomise some of the linguistic horrors of our time, work out where we’ve been going wrong (and why), and come up with some tips and tricks to help show how, in future, we can make fewer (rather than ‘less’) mistakes. All right? Is ‘alright’ all right? You’ll find out right here.


Denne boka er en slags Per Egil Hegge på engelsk. Gjennom hele boka kommer Gyles Brandreth med eksempler på ord som kan være vanskelig å skrive riktig, og huskeregler for hvordan disse skrives. Han bruker også tid på å liste opp synonymer for ord som toalett og sex (sånne skumle, ekle ord som britene ikke tør å si rett ut), og skriver også mye om likheter og forskjeller mellom amerikansk og britisk engelsk.

I boka får man også hjelp til å velge mellom det som tilsynelatende er synonymer, men som viser seg å ikke alltid være synonymer allikevel. Hva er for eksempel forskjellen på maybe og perhaps, eller older og elder? Hva med over og more than når det er snakk om et beløp?

But times change, and at the American Copy Editors Society annual gathering in 2014, two editors from the Associated Press Stylebook, the acknowledged grammar bible, declared that ‘more than and over are both acceptable in all uses to indicate a greater numerical value’. Some diehards protested — ‘More than my dead body!’ read one outraged tweet — but generally, on both sides of the continent, it was agreed: the more than versus over conflict is at an


Brandreth skriver også om slanguttrykk og utviklingen av disse:

While an Edwardian dandy might have wooed his dimpled darling with lovey-dovey terms of endearment, a modern Romeo might use a more contemporary line in flattery: ‘Bae, you is one cool, sick, mean bitch.’


Have You Eaten Grandma? er ei fornøyelig og relativt lettlest bok, hvor konklusjonen må være at det stort sett går greit å uttrykke seg skriftlig, men at det kan være lurt å dobbeltsjekke skrivingen nå og da.

Tanker om dette?